Zázäzná prihláška na EZOfest zdravia 2022

Základné údaje

Kontaktná osoba:
 
Vami zadané osobné údaje budú spracovávané podľa pravidiel Ochrany osobných údajov na stránke EZOfit.sk.

Vystavovať budem

Názov firmy + stručný opis vystavovaného sortimentu, alebo ponúkanej služby (vypísať s diakritikou, max 100 znakov).
Popis bude uvedený na stránke: www.EZOfest.sk/vystavovatelia


Platobné informácie

Nepodnikateľ

Vyplňujte ak idete vystavovať ako nepodnikateľ.

Podnikateľ, alebo spoločnosť - údaje k fakturácii

Vyplňujte v prípade ak idete vystavovať ako podnikateľ, alebo obchodná spoločnosť. Mailom (prekontrolujte v "základných údajoch", či ste ho uviedli správne) Vám bude zaslaná faktúra 1. deň v mesiaci kedy sa výstava bude konať s Vami uvedenými údajmi, ktorá musí byť uhradená obratom do 3 dní !
Objednávka

Minimálny priestor je jeden výstavný segment - má na šírku 120 cm. Môžete si na ňom objednať aj stôl - viď grafika. Stôl má rozmer 120x80cm. Ak si objednáte viac stolov, sú pripojené k sebe. Ak máte vlastný stôl či stánok, ktorý je podobný, alebo menší, stôl si nemusíte objednávať. Ale ak je Váš stôl dlhší ako 120 cm, alebo máte veľa tovaru, či propagačných roll-up-ov, alebo potrebujete priestor vedľa stola napríklad na stoličku, .... musíte si doobjednať ďalší "Výstavný segment" v takom počte, aby ste sa na tento priestor vošli. Za každým segmentom je priestor 1 meter, kde umiestňujeme 2 stoličky. Ak potrebujete priložiť stoličku k stolu zboku objednajte si ďalší segment bez stola. Na roll-up-y, popr. malé regále do 50 cm je možné využiť priestor za stoličkami.
Hĺbka priestoru je 180cm
Výstava je na prízemí - zmena oproti predchádzajúcim ročníkom.

Rozmiestnenie stolov
(1x30)+10 = 40€ 1x30 = 30€ (2x30)+(2x10) = 80€ 2x30 = 60€ (2x30)+10 = 70€

Registrácia, stoly a miesta na vystavovanie

Systém automaticky vypočíta výslednú sumu.
Registračný poplatok
50,- €

Objednávam si počet výstavných segmentov o šírke x 120cm (30€ / miesto) + 30,- €
Na tomto priestore si objednávam stôl/stoly (10€ / stôl) + 0,- €
Obrusy na stôl a zakrytie výstavného priestoru z piatka na sobotu si zabezpečuje vystavovateľ sám.

Ďalšie zľavy a príplatky

Pri zvolení budú automaticky prirátané, alebo odrátané z výslednej sumy.

Počas výstavy potrebujem 230V prípojku,
predlžovačku si prinesiem.+ 0,- €


Hojnú účasť návštevníkov sa nám darí zabezpečovať v spolupráci so všetkými vystavovateľmi, ktorí propagujú toto podujatie.
Takto dokážeme osloviť oveľa viac Vašich budúcich zákazníkov.
Banner vložte podľa pokynov na stránke podporte nás.
Zľavu za umiestnenie bannera Vám odpočítame podľa google analytics (týždeň pred vystavením faktúry, ako sumár z predchádzajúcich mesiacov)
na základe toho, koľko nových preklikov bude z Vašej stránky na stránku www.EZOfest.sk.
Takto môžete získať zľavu až 20,- € v závislosti na tom, ako viditeľne a ako včas umiestnite banner odkazujúci na stránku www.EZOfest.sk.
Zľava bude uplatnená vo výslednej faktúre.
Adresa webu, kde som umiestnil banner,
alebo popis inej propagácie
Ak nemáte web, ponúkame Vám nasledovné možnosti propagácie:
 • rozdávanie letákov na iných akciách
 • vylepenie plagátov
 • rozposlanie hromadných infomailov ľuďom vo vašej databáze
 • oznamy na facebooku


Poznámka pre organizátorov

Mám záujem o prednášanie

Poslucháč má byť obohatený o nové poznatky aj bez zakúpenia si produktu, alebo služby.
Usporiadateľ prideľuje čas prednášky v trvaní 30 - 45 minút a môže žiadosť aj zamietnuť.
Žiadosť o prednášku bude prijatá iba v prípade, že vyplníte všetky tri polia (Meno prednášajúceho, Názov prednášky, Anotácia k prednáške).
Po vyplnení všetkých troch políčok, bude cena za prednášku automaticky započítaná do výslednej ceny objednávky.
Meno prednášajúceho
Názov prednášky
Anotácia k prednáške Približne 2 vety o prednášajúcom, a 2 vety o prednáške. Tieto inforácie budú zverejnené na stránke prednášateľov a uvedené v propagačných materiáloch festivalu.
+ 0,- €Výsledná cena 0,- €

Usporiadateľ si vyhradzuje právo:

 • prihlášku neprijať v prípade, ak sa už niekto prihlásil vystavovať s rovnakým tovarom, alebo službou.
 • priraďovať výstavné miesta prednostne tým vystavovateľom, ktorí umiestnia reklamný banner na web-stránkach (alebo navrhnú iný spôsob propagácie akcie) a včas uhradia účastnícky poplatok.
 • rozhodovať o umiestnení vystavovateľa podľa poradia prihlášok a podľa druhu vystavovaného tovaru, ako aj žiadosti o elektrickú prípojku.

Faktúru Vám zašleme 1. deň v mesiaci kedy sa výstava bude konať. Po jej úhrade bude Vaše miesto na výstave potvrdené.Výstavný areál bude pre vystavovateľov sprístupnený od rána 8:00.

Expozícia musí byť pripravená najneskôr o 10:00. V opačnom prípade si usporiadateľ vyhradzuje právo stôl posunúť ďalšiemu záujemcovi bez vrátenia zaplatenej sumy, alebo si účtovať 10,- € za každú hodinu omeškania.

Vystavovateľ je povinný dbať na to, aby jeho vystavované exponáty nerušili a nezasahovali do susednej expozície.

Vystavovateľ nesmie vykonať žiadne zásahy do podlahy, stien, stĺpov a zariadenia, ani vylepovať plagáty, či iné predmety na steny. Vystavovateľ je povinný dodržiavať bezpečnostné predpisy a zodpovedá za všetky škody spôsobené vlastnou činnosťou v čase výstavy.

Usporiadateľ, ani Kultúrnospoločenské centrum nenesie zodpovednosť za škody spôsobené vystavovateľovi.

Storno poplatky pri zrušení účasti na výstave:

 • 2 týždne pred akciou - storno poplatok 50% z ceny
 • 1 týždeň pred akciou - storno poplatok 75% z ceny
 • 3 dni pred akciou - storno poplatok 100% z ceny
 • ak vystavovateľ nájde namiesto seba náhradu, suma sa započítava novému vystavovateľovi v plnej výške

Pre verejnosť bude výstava prístupná:

6.5.2022 - piatok 11:00-19:00, 7.5.2022 - sobota 9:00-17:00


Žiadame vystavovateľov o dodržanie termínov.


Organizátor výstavy: EZOfit s.r.o., Komenského 3, Košice
IČO: 50161709, DIČ: 2120204240, nie sme platcami DPH
Kontaktná osoba: Ing. Peter Tóth - 0905 564 392, regeneracnecentrum@gmail.com
Ak máte záujem o ubytovanie v mieste konania výstavy na rekonštruovaných izbách internátov kontaktujte:
Ubytovacie oddelenie - recepciu Jedlíkova 5, alebo 9.


Prosím, pri stlačení tlačítka "Súhlasím s podmienkami,..."
vyčkajte 10-20 sekúnd, aby sa Vám zobrazila potvrdzovacia obrazovka.
Nestláčajte tlačítko opakovane!!!